Featured

Valuty Net

Valuty Net
Valuty Net

Valuty Net

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy o zahraničnom obchode v prevádzkarni, v ktorej sa transakcia uskutočnila, do 3 hodín od vykonania zmluvy.

Valuty Net
Valuty Net

Zrušenie sa vzťahuje na celý dosah transakcie. Ak je suma vložená zákazníkom vyššia ako 1 000 EUR, odvolaná suma sa bude vzťahovať na sumu 1 000 EUR vloženú zákazníkom za časť transakcie.

Valuty Net
Valuty Net

Koruna sa v posledných dňoch dramaticky zlepšila a úroveň 27,00 EUR / CZK / EUR a 25,00 USD / CZK / Veľká noc sa rozpadla.

Avšak otočil sa a vrátil sa na dotyk s 27,00 EUR / CZK hravo od včera. Nepredpokladáme, že koruna sa začne zlepšovať až v blízkej budúcnosti.